Neumüller Sjöström Bullen Widestrand

Neumüller Sjöström Bullen Widestrand

Neumüller Sjöström Bullen Widestrand Donau115

19.07.2023
Donau 115

Neumüller Sjöström
Irma Neumüller – vocal
Seth Sjöström – bass

Somehow, Somewhere - Irma Neumüller & Seth Sjöström

Bullen Widestrand

Rosina Bullen – vocal
Povel Widestrand – bass

rosinabullen.com/

Painting a Picture
by Rosina Bullen

Painting a Picture EP 2022

Donau 115 Kalender