Kajana Pačko, Cello

Kajana Pačko Danijel Detoni

Kajana Pačko Danijel Detoni

Kajana Pačko Danijel Detoni

18.08.2023 Piano Salon Christophori
Kajana Pačko, Cello
Danijel Detoni, Klavier

kajanapacko.com * danijeldetoni.com

Tomislav Oliver: "FRAMMENTO" for cello solo / KAJANA PAČKO, cello

Event-Kalender Piano Salon Christophori