Akira Ando

Akira Ando

Akira Ando & “The Japs”
Han Sato (sax)
Izumi Ose (p)
Felix Komoll (fl)
Akira Ando (b)
Shiomi Kawaguchi (shamisen)
Zam Johnson (dr)