Eun Che Kim

Eun Che Kim

Eun Che Kim

29.06.2023
Christophori Piano Salon

Eun Che Kim – Violine
Han-Wen Jennifer Yu -Klavier 
Schumann – Fantasiestücke, op.73
Mozart – Violin Sonata in A major, K.526
Bartók – Violin Rhapsody No.1, Sz.87
Strauss – Violin Sonata, Op.18

Han-Wen Jennifer Yu

Eun Che Kim - Violine
Han-Wen Jennifer Yu -Klavier