Christoph Titz @ A-Trane

Christoph Titz @ A-Trane

Christoph Titz @ A-Trane

Christoph Titz @ A-Trane

29.03.2024 / 30.03.2024
A-Trane

Walking The Corner

Christoph Titz – Trumpet / Flugelhorn
Rolf Langhans – Keyboards
Juan Camillo Villa – Bass
Alfonso Garrido – Drums / Percussion

christophtitz.de

Gedanken, Stimmungen, Beats, Songs, Improvisationen

Walking The Corner Vol. 1
by Christoph Titz
Walking The Corner Vol. 1 – by Christoph Titz
Volker Meitz (p), Alfonso Garrido (dr), Thomy Jordi (b)
Christoph Titz @ A-Trane
Walking The Corner Vol. 2 by Christoph Titz
Volker Meitz (p), Alfonso Garrido (dr), Thomy Jordi (b)
Frobeat
by Christoph Titz
Frobeat
by Christoph Titz
TITZ LIVE @ A​-​TRANE / BERLIN 2012​.​.​.​.​.​FACE
by Christoph Titz
TITZ LIVE @ A​-​TRANE / BERLIN 2012​.​.​.​.​.​FACE
by Christoph Titz
TITZ MAGIC
by Christoph Titz
TITZ MAGIC
by Christoph Titz

Christoph Titz…trumpet / flugelhorn/ composer